De regeling stapsgewijs uitgelegd

De economie van straks is niet meer die van voor corona en dat brengt voor werkgevers en werkenden veel onzekerheden mee. Het vraagt van ons allemaal persoonlijk aanpassingsvermogen. Minister Koolmees heeft aangegeven dat er financiële ondersteuning komt zodat werkenden en werkzoekenden zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie (bron: kamerstuk 35420-G, 22 mei 2020).

Er komen twee regelingen in de vorm van twee tijdelijke (!) subsidies: NL Leert Door met inzet van Ontwikkeladvies én NL Leert Door met inzet van (online) Scholing. Deze regelingen zijn onderdeel van het tweede steunpakket van het kabinet. (bron: Kamerbrief Hoofdlijnen NL Leert Door.

Doel van GRATIS Ontwikkeladvies

De coronacrisis vergt het uiterste van werkend Nederland. Het doel van de NL Leert Door regeling is om de gevolgen van de algehele crisis te helpen verzachten.

Met het ontwikkeladvies kan je je  (her)oriënteren op de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Voor Wie is de regeling bedoeld?

Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies. 

Dat zijn dus alle mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers, flexwerkers, zelfstandigen als mensen die geen werk meer hebben.  

Vanaf Augustus beginnen!

Benut deze mogelijkheid en meld je vroegtijdig aan. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Deelname is vrijwillig en veilig

Deelname aan het Ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het traject persoonlijk wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en ons.

Je werkgever kan je dus wel attent maken op de regeling maar wordt dus niet geïnformeerd over je deelname en de resultaten van het Ontwikkeladvies traject. 

Geen zorgen over de administratie

Wij ontzorgen je waar mogelijk, bij voorkeur geautomatiseerd, zodat jij je kan richten op de inhoud van de coaching.

Uitvoering van de regeling

– Er is een budget voor ca. 20.000 Ontwikkeladvies trajecten binnen de tijdelijke regeling

– De doorlooptijd wordt afgebakend op eind van dit jaar (2020) 

– Er is geen eigen financiële bijdrage van toepassing.

Eenvoudig aanvragen NU mogelijk!

Je hoeft eigenlijk heel weinig te doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies – NL Leert Door.

Wil jij bij Coachpraktijk Oegstgeest (door Carine Braam)  gecoacht worden?

Wacht niet langer, we zien je aanvraag graag via onderstaande button tegemoet: Doe je aanvraag nog vandaag.

Programma opzet

Het programma bevat een arbeidsmarkt scan en 4 individuele loopbaangesprekken, opdracht- en werksjablonen en een tussentijds e-coachmoment.

Afhankelijk van de corona richtlijnen vinden de gesprekken in de praktijk of via Zoom of Teams plaats. De doorlooptijd is relatief kort en wordt voor aanvang in overleg bepaald.

Jouw koers in beeld

Na afloop van het ontwikkeladvies traject heb je een beknopt en zelfgeschreven actieplan in handen waarmee je weer verder kan: Je hebt jouw koers in beeld en weet waar je gericht kunt zoeken qua arbeidsmarkt.

Grijp deze buitenkans om (zonder financiële kosten) zelfregie te nemen over de toekomst! 

Wat biedt een ontwikkeladvies

In een Ontwikkeladvies traject gebruiken we je huidige situatie als vertrekpunt voor bewustwording en (her)oriëntatie op je werk, je loopbaan én de arbeidsmarkt (na corona).

Bij aanvang van het traject start je met een (digitale) abeidsmarktscan, die verzorgen wij voor je.

In de gesprekken komen vragen aan bod zoals: hoe zie je je eigen toekomst voor je, welke mogelijkheden en kansen liggen er juist nu voor jou, waar gaat je hart sneller van kloppen, waar krijg jij energie van..

Je krijgt zicht op je kwaliteiten, mind-set, netwerk, hulpbronnen en eventuele (bij)scholingswensen.

Zo scan je voor jezelf alle mogelijkheden en arbeidsmarkt kansen. En je plant doelgerichte acties om je kansen te vergroten, nieuwe deuren te openen en je werkgeluk (huidige baan, vacatures, ondernemerschap) te vergroten.

De richting bepaal je helemaal zelf, en je coach begeleidt je met verfrissende vragen en werkvormen op weg naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. Vanuit haar eigen ervaring en mogelijkheden kan zij desgevraagd tips en advies geven.

GRATIS maar niet geheel vrijblijvend

Als je voor ons programma ‘NL leert Door – Ontwikkeladvies’ kiest, dan ontvang je ter voorbereiding van de gesprekken digitale informatie, opdrachten en praktische tips.

Er wordt een actieve rol, ook bij het maken van tussentijdse coachopdrachten, verwacht. Commitment en inzet van beide partijen is nodig om het programma te laten slagen.

Je wordt door ons gesteund in je leerproces van zelfsturing en zelfwerkzaamheid. Het programma is kosteloos maar dus niet geheel vrijblijvend.

Wederzijds commitment 

De coachpraktijk draagt zorg voor de administratieve afwikkeling en ontvangt de subsidie van de overheid (pas) nadat aan alle voorwaarden is voldaan. Dus na afloop van het traject. 

Het vraagt van jou als kandidaat ook enige administratie en verslaglegging om aan de voorwaarden te voldoen. Door aanmelding voor het programma ‘NL Leert Door – Ontwikkeladvies’ bij Braam Coaching & Advies committeer je je hieraan.

Coaching en scholing na afloop

Een aanvullend coachtraject of scholing kan een natuurlijk vervolg zijn op dit ontwikkeladvies, maar maakt er geen onderdeel van uit.

Coaching helpt je om rond een bepaald thema actief te werken aan verandering die ook een verbetering is. Denk hierbij aan de beoogde loopbaan switch, gewenste groei in persoonlijke effectiviteit, de uitvoering van je actieplan, sollicitatie vaardigheden of andere ontwikkelvragen en uitdagingen.

Ook zijn er diverse tijdelijke scholingsregelingen voorhanden via de werkgever, samenwerkende partners, overheid of anderszins. 

Ik denk graag met je mee over scholings-mogelijkheden bij afronding van het Ontwikkeladviestraject NL Leert Door.

Inspiratie per nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws...

Nog 1 stap te gaan: Activeer NU uw inschrijving via de email in uw mailbox