“Duurzame coaching gaat over meer dan vaardigheden ontwikkelen en effectiever worden. Het helpt je te groeien qua bewustzijn en je leven te transformeren vanuit intuïtie, (zelf)vertrouwen en acceptatie.”

Een persoonlijk proces

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach jou stapsgewijs op interactieve wijze ondersteunt in het ontwikkelingsproces en bij het verkennen, ontwikkelen en toepassen van eigen nieuwe mogelijkheden.

Denk hierbij aan een actuele thema’s rond:

  • persoonlijke groei en ontwikkeling

  • werk en persoonlijk leiderschap

  • (zelf)bewustzijn in relaties met anderen

  • balans werk/privé en andere taken

Zelfcompassie & Floreren

Levensloop – Verlies & Veerkracht

Loopbaan – Werkgeluk

Op basis van gelijkwaardigheid

De coachrelatie kenmerkt zich door professionele nabijheid, openheid, respect en bewuste aanwezigheid van coach en gecoachte.

Degene die gecoacht wordt heeft de behoefte om autonoom te ontwikkelen en groeien en de coach ondersteunt hierin. De coach is een expert in professioneel luisteren; Verbaal, non-verbaal, sensitief en confronterend.  Zij is vanuit een open en betrokken grondhouding [I don’t know, tell me] als inspirator en hulpbron aanwezig.

De coach is geen ’therapeut’ of adviseur tenzij daarover afspraken zijn gemaakt (business- en project coaching).

Jouw ervaringen zijn de kern

In de sessies zijn jouw actuele ervaringen steeds het vertrekpunt. Tijdens het traject zullen we  stilstaan bij de ontwikkeling en groei die je doormaakt. Daarvoor kan het nodig zijn om tussentijds in je eigen omgeving te oefenen en bv. een opdracht uit te voeren. Als het nodig is zet je je ervaringen en inzichten op papier (reflectieverslag).

Het aantal gesprekken dat nodig is voor een effectief coachtraject is afhankelijk van je coachvraag en de doelen die je wilt bereiken. Mijn intentie is om in ca. 6-8 gesprekken een tastbare ontwikkeling en groei met jou in gang te zetten. Dit biedt focus en continuïteit om in je eigen tempo te kunnen leren en ontwikkelen.

Duurzaam coachen

Bij duurzaam coachen draait het veel om bezieling. Bezieling raakt aan het contact maken met je drijfveren, je persoonlijke (levens)missie en hoe je in verbinding bent met je omgeving. En de wijze waarop je je persoonlijke- en externe doelen hiermee kan verbinden.

Ben je in verbinding met jezelf en de mensen om je heen, dan is er energie, nieuwsgierigheid, creativiteit en bereidheid om in beweging te komen; Te leren, presteren en betekenisvol te kunnen bijdragen. In leven, werk en relaties.

Mijn aanpak

Tijdens een eerste kennismaking bekijken we of er onderling een klik is en jij het gevoel hebt dat ik jou met je coachvraag kan helpen.

In een intakegegesprek help ik je vervolgens om je coachvraag te verhelderen en daar concrete doelen aan te verbinden.

Professioneel luisteren

Ik luister op verschillende niveaus (met ogen, oren, gevoel en intuïtie) vanuit het hoofd en het hart, en zal je van hieruit begeleiden in het coachtraject. Daarbij laat ik me inspireren door mijn levensvisie van bewuste aanwezigheid. In mijn denken, handelen en vanuit compassie met mens en natuur.

Vanuit een open houding kan ingespeeld worden op datgene wat intuïtief in het proces met jou als gecoachte aan de orde komt.

Coaching is geen therapie

In de basis kun je zeggen dat coaching gaat over groei en vitaliteit. Chronische klachten kunnen niet als (primaire) coachvraag voor een coachtraject dienen, dan is therapie wellicht meer op zijn plaats. Therapie vindt namelijk plaats vanuit de gedachte dat de cliënt iets mankeert en behandeling nodig heeft. Coaching biedt wel mogelijkheden in de acceptatie van een nieuwe situatie in leven, werk of relaties.

Gedachten en gedrag

Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van rationele- en meer intuïtieve werkvormen. Met de rationele werkvormen belichten we gedachten en gedragspatronen die je in bepaalde situaties kunnen belemmeren.

Zo krijg je helderheid en inzicht over de oorsprong en verkennen we welke andere opvattingen, keuzes en gedragingen ervoor kunnen zorgen dat jij effectiever, krachtiger en plezieriger met de situatie kan omgaan.

De natuur als ingang

De natuur is inzetbaar voor alle mogelijke coachvragen. In een traject integreer ik desgewenst ook in wandelend coachen. 

De verbinding met onze kennis en  natuurlijke wijsheid is een waardevol kompas bij het maken van keuzes in leven en werk. De opgedane ervaringen in de natuur blijken zich keer op keer stevig te verankeren, zodat duurzame verandering in privé- en werksituaties gerealiseerd worden.

Waarnemen en voelen

Met de intuïtieve werkvormen maken we dieper contact met jouw waarnemingen (denken) en gevoelens. Je zet een andere bril op om naar een situatie te kijken.  Je ontwikkelt jouw manier waarnemen  en onderzoekt verschillende perspectieven rond je thema.

Wat zorgt voor de (on)rust of het verlangen dat je voelt? Welke invloed heeft je omgeving op de situatie? Hoe reageert je lichaam? Wie of wat heb jij nodig om veranderingen te integreren in leven, werk en relaties? 

Inspiratie per nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws...

Nog 1 stap te gaan: Activeer NU uw inschrijving via de email in uw mailbox